błądzić

błądzić
(-dzę, -dzisz); imp -dź; vi
(szukać drogi) to wander about lub around, to go round in circles; (mylić się) to err
* * *
błądzić
ipf.
1. (= gubić drogę) lose one's way; kto pyta, nie błądzi it's better to ask first.
2. (= chodzić bez celu) wander, roam, rove, walk at random; błądzić (gdzieś) myślami be lost in thought.
3. lit. (= czynić źle, mylić się) go astray, err; błądzić jest rzeczą ludzką to err is human.

The New English-Polish, Polish-English Kościuszko foundation dictionary. 2003.

Look at other dictionaries:

 • błądzić — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIb, błądzićdzę, błądzićdzi, błądź {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} chodzić bez celu; chodzić gdzieś, nie mogąc odnaleźć zgubionej drogi; błąkać się : {{/stl 7}}{{stl 10}}Błądzić po… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • błądzić — Błądzić, krążyć wokół tematu «nie poruszać jakiegoś tematu bezpośrednio, mówić nie wprost»: (...) wypytywał (...) o nastroje wśród więźniów, a szczególnie krążył wokół tematu, co więźniowie myślą o strzałach, które słychać wieczorem (...). S.… …   Słownik frazeologiczny

 • błądzić — ndk VIa, błądzę, błądzisz, błądź, błądzićdził 1. «chodzić szukając określonego celu, właściwej drogi, wyjścia skąd; chodzić bez celu» Błądzić po lesie, po ulicach nieznanego miasta. Błądzić, nie mogąc trafić do hotelu. Błądzić w ciemnościach.… …   Słownik języka polskiego

 • błądzić [wodzić] oczami — {{/stl 13}}{{stl 7}} patrzeć na różne miejsca, nie zatrzymując na niczym wzroku, bez większego zainteresowania, skupienia uwagi : {{/stl 7}}{{stl 10}}Błądził oczami po otaczających go sprzętach. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

 • temat — 1. Temat rzeka «temat mający wiele wątków, o których można bez końca dyskutować»: W Polsce temat prawa to jest temat rzeka, wszyscy Polacy znają się na prawie. Roz bezp 1997. 2. Temat zastępczy «coś, o czym się mówi po to, aby nie podejmować… …   Słownik frazeologiczny

 • Пражмовский Андрей — (Pražmowski, ум. в 1592 г.) познанский ксендз, один из первых адептов кальвинизма в Польше и ревностный пропагатор нового учения, за что подвергался гонениям; автор богословско полемических трактатов, дававших повод и материал для ожесточенных… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

 • Yiddish words used by English-speaking Jews — Yiddish words may be used in a primarily English language context. An English sentence that uses these words sometimes is said to be in Yinglish, however the primary meaning of Yinglish is an anglicism used in Yiddish. This secondary sense of the …   Wikipedia

 • krążyć — myślami wokół czegoś; czyjaś myśl krąży (czyjeś myśli krążą) wokół czegoś zob. myśl 10. Krążyć wokół tematu zob. błądzić …   Słownik frazeologiczny

 • myśl — 1. Bić się, łamać się z myślami «nie móc się zdecydować na coś; wahać się»: (...) biłem się z myślami, czy się żenić. W. Myśliwski, Widnokrąg. 2. Błądzić gdzieś myślami «myśleć o różnych rzeczach, nie koncentrując się na żadnej z nich»:… …   Słownik frazeologiczny

 • bezdroże — n I; lm D. bezdrożeży zwykle w lm, książk. «teren bez wytkniętej drogi, trudny do przebycia; manowce, wertepy» Leśne, stepowe bezdroża. Błądzić po bezdrożach. Iść bezdrożem, bezdrożami. ◊ Zejść a. sprowadzić kogoś na bezdroża «stać się… …   Słownik języka polskiego

 • błądzenie — n I rzecz. od błądzić …   Słownik języka polskiego

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”